RETRO RÁDIÓ

Kenderesi Tamás kitálalt: róla szól a rejtélyes doppingügy

Kenderesi Tamás azt bevallotta, hogy ellene indult doppingvétség miatt eljárás, de tagadja a vádakat.Megosztás
Szerző:
Létrehozva: 2023.04.19.
Módosítva: 2023.04.19.
dopping

Kenderesi Tamás hosszú közleményben fordult a nyilvánossághoz. Az olimpiai bronzérmes úszó felfedi, ő az a sportoló, aki ellen az úgynevezett biológiai útlevél módszere, atipikus minta alapján doppingeljárás indult decemberben, ugyanakkor tagadja, hogy elkövetett volna doppingvétséget.

Kenderesi Tamás
Fotó: MTI

Miért nem indulok az úszó országos bajnokságon? – ezzel a felütéssel kezdődik Kenderesi Tamás közleménye. Kenderesi kijelenti, a nyilatkozata közléséhez kizárólag teljes egészében, változatlan formában járul hozzá. Ennek igyekszünk eleget tenni, ám a közérthetőség kedvéért helyenként kénytelenek vagyunk közbevetni bizonyos megjegyzéseket. Kenderesi szavait végig idézőjelek között tálaljuk. 

Az általa feltett kérdésre és Sós Csaba nyilatkozatára is reagálva Kenderesi úgy felel, nincs sem fizikai, sem megfelő mentális állapotban.

Valójában több mint hat hónapja nem tudok teljes edzésmunkát végezni. Részben krónikus vállfájdalmam, részben az ellenem atipikusnak minősített biológiai útlevél alapján, bizonyítékok nélkül, feltételezésekre alapozva indított dopping-eljárás miatt. Meggyőződésem, hogy ennek során beigazolódik: tiltott anyagot, tiltott módszert soha nem alkalmaztam, doppingvétséget nem követtem el.

„Doppingellenőrzés céljából 48 alkalommal vettek tőlem vért, és 51 alkalommal vizelet mintát. Mindegyiket rendben találták. Soha egyetlen egyszer sem találtak a szervezetemben tiltott szert, szermaradványt, módszert, de ezek alkalmazására utaló eredményeket sem.”

Ebből tehát egyértelműen kiderült, Kenderesi az egyik olyan úszó, aki ellen decemberben a biológiai útlevél alapján doppingeljárás indult. A riói olimpia bronzérmese a 200 méteres pillangóúszásban ezután kifejti, mi okozta a szerinte téves következtetést az ellene indult eljárás során.

Kenderesi fő érve: nem vérátömlesztés, hanem véradás

„A vércsoportom igen ritka 0 Rh neg. Ezért 2017-ben sportegyesületem szervezésében – életemben először – önkéntes véradáson vettem részt. Ezt követően felhívásra, évente adtam vért, alkalmanként 450 ml -t. Így történt ez 2022. április 26. napján is. A véradást követő nap este doppingellenőrök jelentek meg a lakásunkban és vérmintát vettek. A doppingellenőrző lapon egyértelműen feltüntettem, hogy előző napon 450 ml vért adtam (vérvesztés). A vérminta feldolgozásakor a Hematologica adattáblára azonban nem véradást, hanem tévedésből vérátömlesztést (transfusion) jegyeztek fel, amivel egyben tévesen befolyásolták a biológiai útlevelemet. Ennek alapján a WADA osztrák szakértője vizsgálatot kezdeményezett, melyben a korábban nem kifogásolt vérminták egy részét, (főként a 2017-ben, azaz 5 évvel korábban már levett és tüzetesen átvizsgált eredményeim közül néhányat), újbóli elemzés nélkül most utóbb kifogásolhatónak, rendellenesnek minősítettek. A 2017-ben levett 11 db vérminta közül hármat – nem tudom milyen okból – érvénytelennek minősítettek. További hármat, bizonyítottan a hűtési előírások súlyos megsértésével szállítottak külföldi laboratóriumokba, a 39 fokos nyári melegben is. Ezenfelül egy mintát edzés közben vettek, figyelmen kívül hagyva az erre vonatkozó szabályzat előírásait.”

Ezen a ponton Kenderesi idézi a WADA eredménykezelési szabályzata atipikus útlevélre vonatkozó fejezetét, e szerint:  2.1. 7.1 pont: Ha eltérés történik a WADA-nak a minta vételére, szállítására és elemzésére vonatkozó sportolói biológiai útlevél követelményeitől, a nem megfeleléssel érintett ezen mintából nyert biológiai markereredmény nem vehető figyelembe az adaptív modell számításaiban (például bizonyos szállítási feltételek mellett a RET% érintett lehet, míg a HGB nem).

Kenderesi szerint ez alapján érvénytelennek kellett volna tekinteni ezeket a mintákat, de ez nem történt. Kimondja ez alapján a következtetését:

Így a biológiai útlevelem sem felel meg a követelményeknek.

Majd így folytatja az érvelését, de ezek már tényleg inkább csupán a jogi eljárásban releváns adatok.

„További 2 db mintát vettek 2017. március 7-én, amelyeket WADA laboratóriumban elemeztek ugyan, de valamilyen okból mégsem építették bele a biológiai útlevelembe. A nyilvánvaló szabálytalanságok következtében a biológiai útlevelem teljességgel megalapozatlannak, értékelhetetlennek tekintendő. 2017. évben a biológiai útlevelembe beépített 11 db mintából 7 db volt a WADA által valamilyen okból szabálytalanul kezelt, ami azt jelenti, hogy a 63,6 százaléka nem vehető figyelembe a biológiai útlevél kezelésénél. Az „elveszett” két mintát is figyelembe véve 13-ból 9 db nem lehetett alapja az atipikus útlevél-megállapításnak. Ez azt jelenti, hogy a 2017-ben levett minták 69,2%-a (több mint 2/3 része) a WADA saját szabályzatának nem felelt meg, így mindenki eldöntheti, hogy az ún. adaptív modellnek – amely egy számítógépes, matematikai jóslás alapján készít biológiai útlevelet a sportolónak – mennyi a realitása.

Az egész biológiai útlevél eljárást támadja

Kenderesi az általa felsorolt érvek alapján kétségbe vonja a biológiai útlevélen alapuló vizsgálati módszer hitelességét.

„Sok hematológus szakértő által vitatott, mesterséges matematikai modell alapján (a WADA szabályzat szóhasználata szerint) ugyanis 11 megjósolják, hogy a vér alkotóelemeinek adott sportoló esetében milyen tartományba kell(ene) esni. (Ez nem egyezik meg az egészséges felnőttekre érvényes laboratóriumi értékhatárokkal.) Amennyiben ezen életidegen, az egyéni élettani tulajdonságokat egyáltalán nem vizsgáló matematikai modelltől akár minimális eltérés is mutatkozik – mint ebben az esetben is –, úgy vérmanipulációt feltételeznek (!) bizonyítási kötelezettség nélkül, »valószínűleg dopping« felkiáltással eljárást indítanak, végül konkrét bizonyíték nélkül, pusztán a valószínűsítés és feltételezés alapján hoznak döntést.”

A sportolót tehát megvádolják, és egyetlen esélyt adnak, hogy bizonyítsa az ártatlanságát, azaz azt kell bizonyítania, hogy nem doppingolt! Köztudomású dolog, hogy nemleges tényt bizonyítani nem lehet!

Kenderesi a saját esetét részletezve az alábbi indoklással tagadja az ellene felhozott gyanút.

„Két és fél hónapos teljes edzéskihagyást követően, illetve életem legnehezebb terhelési edzés időszakában, továbbá az edzés közben vett mintákra a WADA szakértői tudományos kutatásokat idézve elismerték, hogy intenzív edzési időszakban, egyébként intenzív testmozgás közben is, valamint edzéskihagyás időszakában, úszók esetében is jelentősen változik a vér összetétele. Ezzel megmagyarázták az érintett vérmintákban tapasztalt, az egyéni referenciasávból egyáltalán nem kiugró, jelentéktelen eltéréseket, hallgatólagosan elfogadva, hogy ezek nem tekinthetők atipikusnak. A WADA által vizsgált 5 éves időszakban kétszer műtötték a térdemet, mindkét alkalommal hetekig vérhígító injekciókat kaptam. Különféle betegség és orvosi alkalmassági vizsgálat miatt a doppingellenőrzésekkel együtt 57 alkalommal vettek tőlem vért, ami nyilvánvalóan hatással volt a vérképemre. Előfordult, hogy 39,2 fokos lázas állapotban volt dopping vérmintavételem. Egy alkalommal 10 perc eltéréssel vettek 2 db vérmintát. Együtt, a hűtési szabályok megsértésével szállították, WADA laboratóriumban le is vizsgálták őket. Az IRF éretlen retikulocyta értékben szignifikáns, jelentős különbséget mértek, amely a hűtés nélküli szállítás következményeként állhatott elő. Aztán találomra egyiket érvénytelenítették, a másikat beépítették a biológiai útlevelembe. Neves és elismert magyar szakemberekből álló csoport tudományos tényekkel bizonyította, hogy a vérem összetételének időbeli változása az aktuális egészségi állapotommal, térdműtétjeimmel, a több héten át kapott véralvadást gátló injekciókkal, az edzési intenzitás változásával, a 2-3 hónapos edzés kihagyással függenek össze. A véreredményekben mutatkozó esetleges eltérés kiugró értékeket sehol nem mutat, olyan csekély mértékű, hogy a vérmanipuláció esete fel sem vetődhet. Minden vérmintám eredménye a normál biológiai határokon belül volt. A biológiai útlevél másodlagos markereként az abnormális vérprofi pontszámot (ABPS) is folyamatosan figyelik. Sportolói pályafutásom alatt, a WADA által nyilvántartott 46 db vérminta egyikének értéke sem lépett ki a matematikai modell által meghatározott, elvárható egyéni referenciatartományból.”

Kenderesi ezen a ponton ismét idézi a WADA eredménykezelésre vonatkozó szabályzatát, azt bizonyítandó, hogy téves adatok alapján, rossz adatkezelés szerint indult ellene eljárás.

(A  C. 2.1. 4. Atipikus útlevél eredmény – Hematológiai modul C.2.1.4.1. Atipikus útlevéleredmény akkor születik, amikor az utolsó teszt HGB és/vagy OFFS értéke kívül esik a várható egyénen belüli tartományokon. Továbbá az utolsó (maximum) öt érvényes HGB és/vagy OFFS értékből álló hosszanti profil szintén atipikus útlevéleredménynek minősül, amikor eltér – az adaptív modell által meghatározott – várható tartományoktól (sorozatbeli atipikus útlevéleredmény)).

Kenderesi megismétli, szerinte az egyik váradását tévesen vértranszfúzióként dokumentálták.

„A 2022. április 26.-i véradást, mint utolsó tesztet tévedésből vértranszfúzióként dokumentálták, ez lett az ellenem indított eljárás kiváltó momentuma. A WADA szakértői az általam benyújtott bizonyítékok alapján közös nyilatkozatukban elfogadták, hogy a 2022. április 27.-i vérminta kissé alacsonyabb Hgb értékét az előző napon történt 450 ml véradás (vérvesztés) okozta, tehát nem történt vérmanipuláció. Ezzel deklarálva, hogy nem minősül atipikus biológiai útlevéleredménynek. Egyébként az utolsó öt érvényes mintában a jóslással megállapított, várható tartománytól eltérő eredmény egy sem volt, de a 2014-től kezdődő ellenőrzési láncban 46 db. nyilvántartott vérminta közt nem volt egyetlen eset sem, amikor nemhogy öt, de két egymást követő bármely érték kívül esett volna a várható egyénen belüli tartományon. Mindezek alapján esetemben atipikus útlevéleredmény semmiképpen nem születhetett, így a doppingeljárásnak egyáltalán semmi alapja nincs. Az ellenem indított eljárás a fentiek szerint mégiscsak folyamatban van, egy, A Magyar Antidopping Csoport Közhasznú Nonprofit Kft. által delegált három tagból álló bizottság fog döntést hozni az ügyemben.”

Precedenst teremthet az úszó?

Kenderesi Tamás szerint az ügye precedensértékű lehet.

Ez a határozat kiemelkedő jelentőségű lesz. Nemcsak számomra, hanem minden sportoló számára is. Bárki kerülhet ilyen helyzetbe, hogy pusztán feltételezésekre és egy mesterséges matematikai modellre alapozva, ártatlanul vádolják meg.

Éppen ezért, ha engem ártatlanul elmarasztalnak, a magam és a tisztességes sportolótársaim érdekében az összes jogi lehetőséget kihasználva bizonyítani fogom, hogy a doppingvád hibás feltételezésen alapul, egyúttal cáfolni fogom a WADA biológiai útlevélrendszerének tévedhetetlenségét. Ezen nyilatkozatomban leírtak mindenben megfelelnek a teljes valóságnak, hiteles dokumentumokkal alátámasztottak. Tiltott anyagot, tiltott módszert soha nem alkalmaztam, doppingvétséget nem követtem el! Éppen ezért minden eszközzel, teljes erőmmel harcolni fogok az igazságért, a becsületemért, a családomért és mindezekkel együtt az ártatlanságomért! Minden lehetséges fórumot ki fogok használni, hogy ártatlanul, pusztán feltételezésekre alapozva, bizonyítékok nélkül, egyetlen sportolót se ítélhessenek el.”

 

Ezeket olvastad már?
Nem szabad bántani Gerát, a Vasassal bizonyíthat a Fradinak is

Nem szabad bántani Gerát, a Vasassal bizonyíthat a Fradinak is

„Fényeket látok” – imád síelni a látássérült Zsolt, Európa-kupát is nyert!

„Fényeket látok” – imád síelni a látássérült Zsolt, Európa-kupát is nyert!

Ronaldo hülyének néz mindenkit: így magyarázta undorító viselkedését

Ronaldo hülyének néz mindenkit: így magyarázta undorító viselkedését

Újabb sorscsapás Szoboszlaiéknak: Klopp után a legjobb játékosuk is távozhat

Újabb sorscsapás Szoboszlaiéknak: Klopp után a legjobb játékosuk is távozhat

Top hírek

Ezek is érdekelhetikHírlevél-feliratkozás