RETRO RÁDIÓ

Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának pályázati hirdetménye vízközművek üzemeltetésére (X)

Hajdúszoboszló Város Önkormányzata víziközmű-üzemeltetési jogviszony létrehozása céljából pályázatot ír ki Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának tulajdonában álló víziközművek bérleti-üzemeltetési szerződés alapján történő üzemeltetésére a közműves ivóvízellátás és a közműves szennyvízelvezetés és -tisztítás, mint víziközmű-szolgáltatási ágazatok vonatkozásában. (X)

Megosztás
Szerző: PR cikk
Létrehozva: 2024.02.02.
Hajdúszoboszló Város Önkormányzat PR cikk pályázat

HIRDETMÉNY

Hajdúszoboszló Város Önkormányzata (székhelye: 4200 Hajdúszoboszló, Hősök tere 1.; nyilvántartó hatóság: Magyar Államkincstár; törzskönyvi azonosító száma: 728351; államháztartási egyedi azonosító száma: 737940; adószáma: 15728355-2-09; törvényes képviselője: Czeglédi Gyula polgármester; a továbbiakban úgyis mint „Kiíró”, vagy az „Ellátásért Felelős”), mint Ellátásért Felelős a 9/2024. (I. 25.) számú képviselő-testületi határozata alapján a víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény (továbbiakban Vksztv.) 15.§-a és 29.§-a alapján, valamint a víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény végrehajtásáról szóló 58/2013. (II.27.) Korm. rendelet (továbbiakban: Vhr.) II. fejezete alapján víziközmű-üzemeltetési jogviszony létrehozása céljából pályázatot ír ki Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának tulajdonában álló víziközművek bérleti-üzemeltetési szerződés alapján történő üzemeltetésére a közműves ivóvízellátás és a közműves szennyvízelvezetés és -tisztítás, mint víziközmű-szolgáltatási ágazatok vonatkozásában az alábbiak szerint:

A Vksztv. 15. § (1) bekezdésének megfelelően a víziközmű-üzemeltetési jogviszony létesítésére, tartalmára, módosítására, megszüntetésére nézve, a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény (a továbbiakban: Nvtv.), és a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény (a továbbiakban: Kbt.) és a Koncesszióról szóló 1991. évi XVI. törvény (továbbiakban a Ktv.) rendelkezései szerinti elvek mentén, a Vksztv.-ben foglalt  speciális szabályokat kell alkalmazni. Ennek megfelelően a pályázati eljárásra a Vhr. II. fejezetében foglalt rendelkezések vonatkoznak a Kbt. beszerzési szabályainak, az Nvtv.-ben foglaltak alapján és a Vksztv. a bérleti-üzemeltetésre vonatkozó sajátos szabályainak alkalmazásával.

Fotó: Hajdúszoboszló Város Önkormányzata

Az Ellátásért Felelős Kiíró neve: Hajdúszoboszló Város Önkormányzata 
Az Ellátásért Felelős adatai: 4200 Hajdúszoboszló, Hősök tere 1.; nyilvántartó hatóság: Magyar Államkincstár; törzskönyvi azonosító száma: 728351; államháztartási egyedi azonosító száma: 737940; adószáma: 15728355-2-09; törvényes képviselője: Czeglédi Gyula polgármester

Az Ellátásért Felelős telefonszáma: +36 70 489 4633;
Az Ellátásért Felelős: e-mail címe: [email protected];
Az Ellátásért Felelős weblapja: https://www.hajduszoboszlo.eu/hszob/;
A kapcsolattartó személy neve: Matyasovszki Dávid;
A kapcsolattartó személy elérhetőségei: telefon: +36 70 489 4690; e-mail: [email protected];

A bérleti-üzemeltetés tárgya: Hajdúszoboszló Város Önkormányzata víziközműveinek üzemeltetése a Vksztv. 15. § (2) bekezdés c) pontja szerinti bérleti-üzemeltetési szerződés keretében a Vksztv. 29.§ - 31. §-ainak megfelelően.

A bérleti-üzemeltetési szerződés létrehozására irányuló pályázat tárgyát képezi a közműves ivóvízellátás és a közműves szennyvízelvezetés és -tisztítás, mint víziközmű-szolgáltatási ágazatok egyaránt, a MEKH IV/1. 11-05175-1-001-00-10, valamint SZV/1. 21-05175-1-001-00-06 azonosító kódú víziközmű rendszeren.

Az Ajánlattételre a Pályázati Kiírás Dokumentáció átvételére meghatározott határidő utolsó napját követő 30 napon belül van lehetőség, az Pályázat benyújtásának véghatárideje: 2024. március 31. napja.

Az Pályázatot írásos formában, az Ellátásért Felelős Kiíró székhelyén: 4200 Hajdúszoboszló, Hősök tere 1. szám alatt kell benyújtani.
A bérleti-üzemeltetési pályázati eljáráson való részvétel feltétele a Pályázati Kiírás Dokumentáció megvásárlása, amelyet Kiíró székhelyén (4200 Hajdúszoboszló, Hősök tere 1. szám) lehet megvásárolni 2.000.000-Ft vételáron. A Pályázati Kiírási Dokumentáció beszerzésének jogvesztő határideje: 2024. március 01. napja.

A Pályázati Kiírási Dokumentáció vételárát a Kiíró székhelyén készpénzben, vagy a Kiíró az OTP Bank Nyrt-nél vezetett 11738084-15372741-00000000 számú bankszámlaszámára történő átutalással lehet megfizetni. A Pályázati Kiírási Dokumentáció vételárának megfizetési a Pályázati Kiírási Dokumentáció átvételének előfeltétele. A Pályázati Kiírási Dokumentáció vételára sikertelen, vagy érvénytelen pályázat esetén sem jár vissza.

Hajdúszoboszló Város Önkormányzata ezúton hívja fel a Tisztelt Pályázókat a bérleti-üzemeltetési pályázat benyújtására!

kelt: Hajdúszoboszló, 2024. 01. 30.


Czeglédi Gyula
polgármester

(X)

 

Ezeket olvastad már?
Hogyan legyünk jó gazdik?

Hogyan legyünk jó gazdik?

Ajándék szélvédő bevonatot osztogattak a biztonsági övet használóknak (X)

Ajándék szélvédő bevonatot osztogattak a biztonsági övet használóknak (X)

A mesterséges intelligencia új teret nyit a marketingben is (X)

A mesterséges intelligencia új teret nyit a marketingben is (X)

Formás orr műtét nélkül? Igen, lehetséges! (X)

Formás orr műtét nélkül? Igen, lehetséges! (X)

Top hírek

Ezek is érdekelhetik

Hírlevél-feliratkozás