A benyújtás folyamata

Ha rendelkezik elektronikus tárhellyel, nyilatkozatát a legegyszerűbb módon, elektronikusan nyújthatja be:

  • az e-SZJA webes felületen az online kitöltő segítségével vagy
  • az ÁNYK segítségével a bevallással együtt, annak EGYSZA-lapját kitöltve vagy attól elkülönítve a 20EGYSZA-nyomtatvány kitöltésével.

Papíralapon postán vagy lezárt borítékban a NAV ügyfélszolgálatain személyesen, illetve meghatalmazott útján:

  • a személyijövedelemadó-bevallással együtt, annak EGYSZA-lapját kitöltve,
  • az e-SZJA felületen megtalálható kitöltő program segítségével elkészített, majd kinyomtatott nyilatkozati lapon,
  • a 20EGYSZA jelű nyomtatványon vagy annak adattartalmával egyező nyilatkozati lapon, továbbá
  • ha a munkáltató vállalja a nyilatkozatok összegyűjtését, 2021. május 10-éig, lezárt borítékban leadva a munkáltatónak. A borítékon a leragasztás helyén szerepelnie kell a felajánló aláírásának.

Május 20-áig rendelkezhetünk adónk 1 százalékáról (Fotó: MTVA/Bizományosi: Faludi Imre)

Nekik adhatjuk az 1 százalékot

Felajánlásokat kizárólag azok a civil szervezetek kaphatnak, amelyek korábban regisztráltak a NAV-nál, valamint a technikai számmal rendelkező vallási közösségek és a kiemelt költségvetési előirányzat. A NAV honlapján valamennyi lehetséges kedvezményezett megtalálható.

A korábbi felajánlás érvényes lehet

A vallási közösségek számára szóló, formailag érvényes nyilatkozatot a NAV mindaddig automatikusan figyelembe veszi, amíg a felajánló újabb nyilatkozattal nem jelöl meg egy másik vallási közösséget, vagy a korábbi nyilatkozatát nem vonja vissza. A civil kedvezményezett és a kiemelt költségvetési előirányzat számára viszont – a korábbi évekhez hasonlóan – továbbra is évente kell megtenni a felajánlást.

A leggyakrabban őket választjuk

A legtöbben gyermekek fejlődésére és gyógyítására vagy állatmenhelyeknek ajánlják fel adójuk 1 százalékát.

Utólagos ellenőrzés

2022 januárjától a NAV honlapján megtekintheti, hogy az ön által idén megjelölt kedvezményezett részesült-e a felajánlott 1 százalékos összegből. Ha elektronikus tárhellyel rendelkezik, elektronikusan is tájékoztatják a felajánlott összeg kiutalásáról.