Tisztelt pedagógus!

Amikor 2020 márciusában a koronavírus-járvány elérte hazánkat, még nem tudtuk pontosan, milyen nehézségek előtt állunk, de hamar fel kellett ismernünk, hogy a járvány elleni védekezés nemcsak az egészségügy, hanem az oktatási rendszer gyors átállítását is szükségessé teszi. A nehezített körülmények ellenére pedagógusaink, valamint a nevelést és oktatást segítő dolgozóink is példamutató munkát végeztek a vírus elleni küzdelemmel járó kényelmetlenségek és veszélyek dacára is.

A mögöttünk levő közel másfél év arról is tanúbizonyságot tett, hogy Önök a jövő nemzedékének eredményes oktatása érdekében gyorsan és eredményesen alkalmazkodtak a változó körülményekhez. Köszönjük, hogy nagy találékonysággal helyettesítették a személyes jelenléten alapuló munkát, így a tantermen kívüli, digitális munkarend idején gyermekeink számára nemcsak a tanórákon elsajátítható tudást sikerült átadniuk, hanem a lehetséges mértékben a személyiségfejlődésükhöz szükséges nevelési folyamatokat is kézben tartották. Magyarország kormánya nevében szeretnék ezért köszönetet mondani.

Munkakörülményeik javítása érdekében tovább folytatjuk a megkezdett fejlesztéseket, melyek a járvány időszakában az oktatáshoz hasonlóan egyetlen napra sem álltak le, és mindent el fogunk követni, hogy munkájuk megbecsültsége tovább növekedjék.

Engedjék meg, hogy e viszonytagságos tanév végén, pedagógusnap alkalmából tisztelettel köszöntsem Önöket, és megköszönjem egész éves munkájukat, illetve azt, hogy ezt a hivatást választották!
További sok erőt, kitartást és jó egészséget, a nyári szünetre pedig jó pihenést kívánok!

Orbán Viktor, Magyarország miniszterelnöke