Nostradamus a 16. században fogalmazta meg jövendöléseit, melyek közül több megvalósult. Zavarba ejtő sorok következnek, melyekre egyes értelmezések kétértelmű költészetként, míg mások bizonyítékként tekintenek.

Jóslata beigazolódott II. Henrik francia király halála kapcsán, aki lassú halált halt, miután egy katonával folytatott baráti összecsapás drámai fordulatot vett. A király számára fájdalmas és hosszadalmas volt az elmúlás, melyet végül a vérmérgezés okozott – írja a Daily Record.

„Az igazak vére hibát követ el Londonban / Huszonhárom hatos villámlása miatt égett le:/ Az ős hölgy leesik magasról/ Ugyanabból a szektából többen meghalnak.” Sokan úgy vélik, hogy ezek a – nem minden részletében pontos – sorok voltak az 1666-os nagy londoni tűz intő jóslatai. Nostradamusnak tulajdonítanak néhány 20. századi jóslatot is, ezek egyike Adolf Hitler felemelkedése: „Európa nyugatának mélyéről” „Szegény emberekből kisgyermek születik”. Majd elmondja, hogy a gyermek „a nyelvével… nagy csapatot csábít el”, és hírneve messze Európán túlra is elterjed.”

„Két városban lesznek olyan csapások, amelyekhez hasonlót soha nem láttak. A négyes „éhínséget a pestisben” jövendöl, és egyre sivárabb képet fest, ami utalhat a sugárbetegségre és a háború tartós megszakítására – gondolhatott itt az atombombák által elpusztított Hirosimára és Nagaszakira. A Nostradamus jövendöléseiben hívők szerint még John F. Kennedy elnök meggyilkolására is utalhatott az asztrológus.

Amellett sem szabad szó nélkül elmennünk, hogy már 1555-ben „látta” a tenger hőmérsékletének emelkedését. „A halak csak forrni fognak” – írta, amely jövendölés szinte megvalósulni látszik élőhelyük pusztulásával. A forró tenger és az éhezés lenne az a jövő, ami beteljesedik?