„A világháború kitörésekor ifjú asszony búcsúzott ifjú férjétől és erről az erkélyről nézett a távozó után. Ezen az erkélyen várta évekig férjét, a postát, amely levelet hoz tőle. Halálos hír érkezett s az erkélyen ölte meg a fiatal asszonyt” – írta az Új Idők című lap 1941-ben a Thököly úti villában található titokzatos női alakról.

Több legenda is kering róla

A legendának többféle változata is létezik. Az egyik szerint a titokzatos nő halálát nem férje halálhíre, hanem az első világháború után tomboló spanyolnátha okozta.

A történet vége viszont szinte mindenütt hasonló: a „kőmenyasszony” az erkélyen halt meg (itt is búcsúzott frontra vonuló szerelmétől), de férje később visszatért az orosz hadifogságból. A gyászoló férj ezután szobrot készíttetettet halott kedveséről, az erkélyt pedig befalaztatta, hogy senki se zavarja többé az asszonyt.

A történet szép és feltehetően azért terjedhetett el szélesebb körben, mert az első és a második világháború után is rengeteg nő várta haza hiába szerelmét. Az igazság azonban sokkal prózaibb.

Fotó: Metropol/Keresztesi Balázs

Dúsgazdag gyáros építette a villát

Az épület 1912-ben épült, Ybl Lajos (Ybl Miklós unokaöccse) tervei alapján egy dúsgazdag varrógépgyáros, Pápai Manó megrendelésére. A legendából annyi mindenképp igaz, hogy a milliomos üzletember lányának, Irénnek és annak férjének szánta a villát.

A titokzatos szobor keletkezéséről 1958-ban a villa tervezőjének fia, Ybl Ervin művészettörténész árulta el az igazságot, aki korábban a párizsi Sorbonne-on tanult.

Mi az igazság?

„Egy alkalommal Bourges-ban jártam: ott láttam Jacques Coeurnak, VII. Károly francia király dúsgazdag pénzügyminiszterének XV. századi nagyszerű, kései gót palotáját, melynek bejárata mellett jobbra és balra egy-egy kőből faragott, kitekintő férfi és nő figyeli, ki akar a kapun belépni. Hazatérve, elhoztam e palota képét, s megmutatva atyámnak; ez az eszme annyira megtetszett neki, hogy a Pápai-villa számára is faragtatott ilyen figyelő női alakot.” – számolt be a részletekről az Esti Hírlapnak.

Fotó: AFP

Itt találja a titokzatos szobrot

Az erkélyen várakozó nő szobrát a Thököly út 61. szám alatt találjuk, nem messze a Thököly út és a Stefánia út sarkától. Nyáron az előtte álló fától szinte alig látszódig a szobor, így érdemesebb ősszel arra sétálnunk.

Fotó: google maps

Tudta?

  • a szobor Ligeti Miklós alkotása, aki dolgozott a Gresham-palota és a Parlament homlokzatán is, de az ő műve a Vajdahunyadvárban lévő Anonymus szobor is
  • a szobor nem egy erkélyen, mindössze egy annak tűnő kiugró falrészen van, a női alakot pedig csak deréktól fölfelé alkották meg
  • a szoborról 1912-ben írt először Az Est című lap, ami „erkélydísznek” és „házi cifraságnak” nevezi a kőből készült „halott kisasszonyt”, amelyet „kellemetlennek és csúfnak” ítél. A legenda tehát akkor még nem létezett
  • a neves író és költő, Füst Milán szerint a feleség reggelente munkába igyekvő férjének integetett az erkélyről
  • egy másik legenda szerint a ház egy gazdag gyárosé volt, akinek a lánya beleszeretett egy munkásba, akit az apa külföldre küldött, hogy megszabaduljon tőle. A lány itt is hiába várta az erkélyen szerelmét, majd belehalt a bánatba. Végül az apja készítette a szobrot.
  • a hatvanas években a mellszobrot kőporral vonták be, így vonásai már nem annyira élesek
  • a szoborról A Thököly úton címmel dal is született