A BKIK és a Zöld Követ Egyesület közös felhívást tett közzé a repohár visszaváltása körüli anomáliák megszüntetése érdekében.

A repohár, vagyis az újratölthető, visszaváltható poharak széles körben való felhasználása jelentős mértékben csökkentheti a környezetszennyezést, éppen ezért a repohár használatának minél szélesebb körben való használata, népszerűsítése közös érdekünk – áll a közleményben.

Ugyanakkor a repohár visszaváltásának feltételeiként jó néhány vendéglátó és szórakozóhelyeken olyan körülményeket teremtenek a repoharat választó vendégek számára, amely ezt a nagyon hasznos, a környezetvédelemre fókuszáló gyakorlatot megnehezíti, sőt vissza is szorítja. A jelenlegi alkalmazott token-rendszeren alapuló visszaváltás ugyanis nem ügyel arra, hogy a repoharak a vásárlás helyétől függetlenül egyéb, szintén repoharat kínáló vendéglátóhelyeken is visszaválthatóak legyenek. Magyarul a repoharat kínáló vendéglátóhelyek csak az általuk kibocsátott tokenek alapján váltják vissza a poharakat. Így a vendégeknek olykor 4-5 tokennel felszerelkezve kellene készülnie erre a lehetőségre– de ez a mindennapokban elsikkad, nem megvalósítható gyakorlat. A repohár a vendégek „nyakán” marad, vagy a kapott tokennel nem tud újat kiváltani – így a repohár rendszere csak részben tölti be eredeti célját.

Ez alkalmanként többszáz forint bukás is lehet, és a repoharat választó vendégek joggal sérelmezik ezt. Hiszen a fesztiváloktól eltekintve, ahol esetleg szívesen viszik haza a fesztiválozók az adott fesztiválra logózott repoharat – a vendéglátóhelyeken váltott repoharakat nem feltétlenül akarják „megvásárolni”. Ez a gyakorlat nem csak szembemegy a környezetvédelmi célokkal, – hiszen nem a műanyag poharak otthoni halmozása a cél – de nem is etikus magatartás. Az eredeti cél alapján a vendégek a repohár választásával teszik le a voksukat a környezetvédelem mellett, ám joggal érzik megvezetve, megkárosítva magukat akkor, ha a repohár, mint zöld gyakorlat nem váltja be a hozzá fűzött reményeket, mert a repoharat kínáló egységek között nincs összhang.

A Budapesti Kereskedelmi és Iparkamara és a Zöld Követ Egyesület közös erővel hívja fel a figyelmet a repohár visszaváltásának visszásságaira. Kezdeményezik a visszaváltást elősegítő egységes gyakorlat (akár egységes, összehangolt tokenrendszer, akár közös applikáció) kialakítását, valamint szorgalmazzák, hogy a repoharat választó vendégek kapják vissza a repohár ellenértékét. Egyetlen vendéglátóhely se kényszeríthesse a repoharat választó vendéget a pohár megvásárlására! A vendégek kapják vissza a csak bizonyos időre „megváltott” repoharak után lerakott pénzüket, illetve kerüljön kialakításra egy olyan visszaváltási (token-rendszer), amely elősegíti a repoharak begyűjtését, visszaváltását vagy új pohár kiváltását – akár másik, szintén repoharat kínáló vendéglátó, szórakozóhelyen!