A csütörtök éjszaka kijött Magyar Közlönyben a kormány – ígéretéhez híven – több ponton is módosította az erdőgazdálkodási törvényt. Ezek a változtatások lehetővé teszik, hogy megfelelő mennyiségű tűzifához jussanak az emberek.

A rendelet így szól részletesen:

  • Az idegenhonos fafajokból álló állomány kitermelése után az erdő felújítása során – a természet védelmérőlszóló 1996. évi LIII. törvény (a továbbiakban: Tvt.) 33. § (3) bekezdésében foglaltaktól eltérően – nem szükséges fafajcserés szerkezetváltást végezni, és az erdőfelújítás természetes úton is elvégezhető,
  • őshonos fafajokból álló és sarjeredetű természetes felújulásra képes erdőállomány véghasználata az erdőről, az erdő védelméről és az erdőgazdálkodásról szóló 2009. évi XXXVII. törvény (a továbbiakban: Evt.) 10. § (2) bekezdésében és a Tvt. 33. § (5) bekezdésében foglalt korlátozásoktól mentesen végezhető.

A második pont megszünteti azt a tilalmat, hogy az állam 100%-os tulajdonában álló, a természetvédelmi, Natura 2000, tájképvédelmi vagy közjóléti elsődleges rendeltetésű, természetességi állapotú és az erdőfelújítási kötelezettségre vonatkozó előírást alapul véve, természetes mageredetű erdőfelújításra alkalmas erdőben tarvágást alkalmazzanak.