• A bérleti szerződés megszűnése után a bérlő köteles a lakást a bérbeadónak visszaadni, ám ha valamilyen követelése van a bérbeadóval szemben, akkor a követelése megtérítéséig visszatarthatja a lakást, de nem használhatja.
  • Ha jogosulatlanul tartotta vissza a lakást, akkor erre az időtartamra a szerződés alapján kikötött bérleti díjat köteles megfizetni, és felel minden olyan kárért, amely e nélkül nem következett volna be. A bérlő mindazt, amit a saját költségén a lakásban felszerelt, leszerelheti és elviheti.
  • Ha bármilyen tartozás fennmarad a bérlő részéről, akkor azt a bérbeadó a kaucióból levonhatja, ha pedig a kaució összege nem fedezi a tartozást, illetve a kárt, akkor azt meghaladóan is érvényesíthet igényt. Az ingatlan bérbeadója elzálogosíthatja a bérlő vagyontárgyait a bérleti díj és a költségek erejéig. A bérbeadó mindaddig, amíg zálogjoga fennáll, megakadályozhatja a zálogjoggal terhelt vagyontárgyak elszállítását.

Fotó: Shutterstock