1. szeptember 26-án mindössze húszan, közeli rokonok, barátok és egy tévéstáb búcsúztatta Fa Nándort és Gál Józsefet a kikötőben.

„A jugoszláviai Opatijából tegnap kihajózott az Adriára a Szent Jupát vitorláshajó, fedélzetén a fehérvári Fa Nándorral és Gál Józseffel, akik stílszerűen szeptember 26-át, a hajózási világnapot választották az indulásra Föld körüli útjukhoz. A két jó barát ötéves meg­feszített tempójú munka eredményeképpen jutott el a várva várt nagy pillana­tig. A hajót lényegében az utolsó szögig maguk építet­ték, és minden tőlük telhe­tőt megtettek azért, hogy a nagy kaland szerencsésen végződjön. … A Szent Jupát kedvező széllel naponta akár 300 ki­lométert is haladhat, így ha­marosan maguk mögött hagyják az Adriát. Onnan az olasz, francia és spanyol partok előtt egyenesen Gib­raltár felé hajóznak. Néhány héten belül min­den bizonnyal a híres szo­roson is keresztülvitorláz­nak, s onnan már az Atlanti­-óceánon visz az útjuk. A Ka­nári-szigetek érintésével Nyugat-Afrika partjai előtt a Jóreménység fokig men­nek, aztán keletnek fordul­nak és január végére már Ausztráliában szeretnének lenni. A következő állomás Po­linézia lesz, ahol hosszabb időt szándékoznak eltölteni, hogy közös hobbijuknak, a néprajzi kutatómunkának és gyűjtésnek hódolhassanak. Innen Amerika felé hajóz­nak tovább, és a chilei par­tok mentén majdnem meg­kerülik a hírhedt Horn-fokot, majd északnak fordulnak és Dél-Amerika keleti part­jai mentén egészen a Mexi­kói-öbölig vitorláznak. On­nan már Európa az úti cél, s várhatóan 1988-ban érnek vissza a jugoszláviai kikötő­be.”

írta a Fejér Megyei Hírlap, amely egyedüliként írt akkoriban a nagy kaland rajtjáról.

 

Kevesen tudják, de a fantasztikus hajóépítő-vitorlázó már 1971 áprilisában, 18 évesen szerepelt a Fejér Megyei Hírlapban. Akkor így írtak róla: „Fehérváron él az a tizennyolc éves fiatal — a Cipész KTSZ alkalmazottja, a szak­ma nagy ígérete –, akit ma az ország legtehetségesebb ifjú cipészének tartanak. Március 18-án Budapesten ő készítette el azt a rámás var­rott férfi félcipőpárt, amely előtt a versenybizottság is megha­jolt. De egyébként azon a há­romnapos versenyen az alap­minta-szerkesztésben a maxi­mális huszonöt pontot is meg­szerezte. Ezt a fiút Fa Nándornak hívják, és azt első látásra sen­ki sem gondolná, hogy ő az, aki ilyen nagy bravúrra ké­pes.” Aztán 16 évvel később kiderült, sokkal nagyobb bravúrra is képes volt! Fa Nándor és társa, Gál József voltak az elsők, akik magyarként egy vitorláson megkerülték a Földet. Hajójukat, a Szent Jupátot a Közlekedési Múzeumban Farkas Bertalan űrkabinja mellett állították ki.