Az eseményt a Pest Megyei Levéltárban (Budapest IX. ker., Vágóhíd utca 7.) tartják július 1-jén, pénteken 15.00–19.00 óra között.
A Középkori Esték keretében Kovács Viktória „Miként életemben kedvelt, úgy holtomban is méltóztasson támogatni” – Szegedi Lukács zágrábi püspök végrendelete 1510-ből címmel tart előadást, 16 órától.

Fotó: Facebook

Az alábbi kiadók és intézmények utóbbi években megjelent kiadványai megvásárolhatók, illetve beszerezhetők lesznek a helyszínen:
BTK Történettudományi Intézete (ELKH),
DE Magyarország a középkori Európában Kutatócsoport,
ELTE BTK–Eötvös Kiadó,
ELTE BTK Történelemtudományi Doktori Iskola,
Győri Egyházmegyei Levéltár,
Kronosz Kiadó,
Magyar Nemzeti Levéltár,
Martin Opitz Kiadó,
ELTE Egyetemtörténeti Kutatócsoport (ELKH),
PPKE Fraknói Vilmos Római Történeti Kutatócsoport (ELKH),
MNL–SZTE Magyar Medievisztikai Kutatócsoport (ELKH),
PPKE BTK Vestigia Kutatócsoport,
PTE BTK TTI Középkori- es Koraújkori Történeti Tanszék (DeLegatOnline könyvek),
Szegedi Középkorász Műhely,
Székesfehérvár, Városi Levéltár és Kutatóintézet,
Veszprémi Főegyházmegyei Levéltár.