Műsor:
Ludwig van Beethoven: A-dúr szonáta
Hamary András: Tenebrae
Johannes Brahms: F-dúr szonáta

Fotó: Facebook

Közreműködik:
Ujházi Gyöngyi – cselló
Monostori Gábor – zongora

Az A-dúr szonáta többféle szempontból teremt egyensúlyt Beethoven gordonkára és zongorára írt szonátái között. Az öt szonátából időrendben harmadikként, a zeneszerző középső alkotókorszakának tekintett időszakban keletkezett. Önállóan képvisel egy opuszszámot (op. 69), míg a két-két korábbi (op. 5) és későbbi (op. 102) szonáta párban áll. Formailag is kiegyensúlyozott: a szerző mintha kevésbé kívánná deklarálni a formák úttörő elemeit, és a háromtételességet is mindössze a záró tétel elmélázva éneklő, lassú bevezetője töri meg. A két hangszer szerepe között is kiegyenlítettség, partneri viszony figyelhető meg immár, nincsen alárendelt szólam. A darab minden másik csellószonátánál derűsebb karaktereket jelenít meg, szinte alig akadnak drámai pillanatok a műben.

Hamary András (1950–) Würtzburgban élő magyar zeneszerző, zongoraművész Tenebrae című kompozícióját Paul Celan (1920–1970) azonos című verse ihlette. A vers a „tenebrae”, azaz a Krisztus halálakor bekövetkező teljes sötétség alatt menetelő és könyörgő emberek képét vetíti elénk. A vers formája – a 10 különböző hosszúságú versszak – Hamary 11 rövid tételben tükröződik vissza.

Brahms második csellóra és zongorára írt szonátáját a szerző késői művei közé sorolhatjuk. Az F-dúr szonáta – különösen a húsz évvel korábban írt e-mollhoz viszonyítva – feltűnően összetett és súlyos alkotás. A nagyszabású nyitó tételt egy rendkívül személyes, érzelgősségtől mentes, őszinte adagio követi, majd a könnyednek cseppet sem nevezhető scherzót (Allegro passionato) egy táncosabb negyedik tétel oldja fel, mely olykor a B-dúr zongoraverseny záró tételére emlékeztethet.

Noha a művészházaspár rendszeres közreműködője kamarazenei koncerteknek, kortárs bemutatóknak, e három hangverseny lesz első közös önálló sorozatuk. Ujházi Gyöngyi 2014 és 2018 között az Operaház zenekarának szólamvezetője, jelenleg az Nemzeti Filharmonikus Zenekar művésze. Monostori Gábor a Zeneakadémia Kamara Tanszékének adjunktusa. Mindketten a Szent István Király Zeneművészeti Szakgimnázium tanárai.