Vállalhat-e a munkavállaló párhuzamosan több munkát?

Ha a munkavállaló úgy dönt, hogy másik munkaviszony keretében is szeretne dolgozni, a munkáltatója alapos ok nélkül ezt nem akadályozhatja meg.

Tömösvári Andrea (Fotó: Pro/Lawyer Consulting)

Mely esetekben korlátozhatja vagy tilthatja a munkáltató a párhuzamos munkavégzést?

Ilyen alapos ok lehet a munkáltató konkurenciájánál történő párhuzamos munkavégzés. Ez ugyanis a munkáltató gazdasági érdekének sérelmével járna. Bizonyos munkakörök esetében maga a jogszabály tiltja a több munkavégzésre irányuló jogviszony létrehozását. Vezető állású munkavállaló esetében ugyanis maga A munka törvénykönyve tiltja, hogy a munkavállaló bármilyen egyéb munkavégzésre irányuló jogviszonyt létesítsen.

Mit várhat el a munkáltató a munkavállalótól, ha a munkavállalónak több jogviszonya is fennáll?

A munkavállaló pihenő idejében azt csinál, amit szeretne, így akár más munkát is vállalhat. Valamennyi munkáltató jogos elvárása azonban, hogy a munkavállaló a munkahelyén munkavégzésre alkalmas állapotban, az előírt időpontban megjelenjen, a munkaviszonyból származó kötelezettségeit maradéktalanul teljesítse. Ennek megfelelően a munkavállaló kizárólag annyi munkaviszonyt tarthat fenn, amennyit illetően kötelezettségeinek maximálisan eleget tud tenni.

Befolyásolhatja egy második munkahely a fizetést?

A munkavállaló alapbérét akkor sem lehet a minimálbér vagy a garantált bérminimum összegénél alacsonyabb összegben meghatározni, ha a munkavállaló más munkaviszonyban keres annyit, hogy a két munkaviszonyból adódó keresete a jogszabály által meghatározott mértéket elérje. A munkáltatónak fontos arra is figyelnie, hogy a munkavállaló lehetőleg ne egyszerre végezze a párhuzamos munkaviszonyból származó feladatait.

Köteles-e a munkavállaló tájékoztatni munkáltatóját arról, ha párhuzamosan másik munkaviszonyt létesít?

A munkavállaló köteles ezt bejelenteni.