– A nagyvállalatok is segítik a koronavírus-járvány elleni védekezést azzal, hogy üzemorvosaik bevonásával oltást szerveznek a vakcinára regisztrált mun­kavál­lalóiknak – mondta Schanda Tamás, az Innovációs és Technológiai Mi­nisz­térium mi­nisz­ter­he­lyet­tese abban a közleményben, me­lyet az operatív törzs juttatott el a Borsnak. A politikus hangsú­lyozta: Magyarország élen jár a beoltottak arányában, a sikeres folytatás érdekében közel kell vinni az emberekhez, ké­nyelmesen elérhetővé kell tenni az oltóanyagokat.

Jelentkezzünk a vakcinákra!

Schanda Tamás: Magyarország élen jár a beoltottak arányában (Fotó: MTI/Soós Lajos)

A járványon csak úgy kerekedhetünk felül, ha minél többen regisztrálunk és beoltatjuk magunkat. A magyar emberek ennek érdekében többféle, egyformán hatékony és biztonságos vakcina közül vá­laszt­hatnak, akár az oltás időpontját is elfoglaltságaikhoz igazítva. Az egészségügyi dolgozók, háziorvosok rendkívüli munkát végeztek el az elmúlt hónapokban, elsősorban nekik köszönhető, hogy ötből négy regisztrált legalább az első adagot megkapta valame­lyik oltóanyagból. Összesen több mint 4,3 millió magyar így már bizonyos szintű vé­dettséget élvez, ezzel ha­zánk a leginkább átoltott orszá­­gok közé tartozik – nemcsak Európában, hanem világszinten is – emelte ki Schanda Tamás.

Kényelmesen a munkahelyünkről

Az Innovációs és Technológiai Minisztérium miniszterhelyettese elmondta: a sokakat foglalkoztató cégek üzemorvosaik közreműködésével ma­guk is megszervezhetik dolgozóik oltását, így tett vagy tesz például a Mol, a Suzuki vagy a Wizz Air.

A Mol dolgozóit a cég üzemorvosa is beolthatja a jövőben (Fotó: MTVA/Bizományosi: Faludi Imre)

A vakcinainfo. gov.hu oldalon regisztrált munkatársaik ek­ként a lehető legkényelmesebben, a napirendjükbe illeszkedő mó­don, rengeteg időt megtakarítva kaphatják meg a vakcinát, amely életet ment, és kiutat is jelent a koronavírus okozta helyzetből.

Jelezni kell a cégeknek

Azok a vállalatok, akik vállalják, hogy az üzemorvosuk bevonásával megszervezik dolgozóik oltását, a fővárosi és megyei kormányhivataloknál jelezhetik igényüket. A kor­mány­hiva­ta­lokban működő megyei oltási mun­kacsoportok az éppen rendelkezésre álló vakcinákból tud­ják biztosítani a dolgozók oltásához szükséges mennyiséget. A vállalat telephelyén csak akkor valósulhat meg az ott dolgozók beoltása, ha az üzemorvos rendelője megfelel az oltóhelyekkel szemben támasztott jogszabályi követelmé­nyeknek.

Ma már bárki, aki re­gisztrált az oltásra, akár na­pokon belül is megkaphatja azt, hiszen nyitva áll az online időpontfoglaló rendszer az eeszt.gov.hu ol­dalon.